WAŻNE! Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych…