Stanowisko Prezydium ORPiP w Pile w sprawie…

Stanowisko Prezydium ORPiP w Pile w sprawie: akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych w instytucie „Pomniku- Centrum Zdrowia Dziecka”