Interpelacja Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski oraz odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie…