Sprawozdanie XXXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego Delegatów OIPiP z siedzibą w Pile