Prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego w trakcie pandemii Covid