Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie zmienionych zasad naliczania zaliczek na podatek dochodowy – wynagrodzenie w styczniu