PRAKTYKI ZAWODOWE PIELĘGNIAREK / POŁOŻNYCH

Zgodnie z wprowadzeniem zmian w ustawie o działalności leczniczej
(Dz .U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Pielęgniarki/Położne wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej
zobowiązane są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie
do dnia 31 grudnia 2012 r.
dokonując zmian wpisów w rejestrze.
Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat

Wnioski do pobrania w zakładce: druki do pobrania.

Instrukcja logowania do serwisu

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038),
pielęgniarki i położne mają
OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie:

  • zmiany adresu zamieszkania
  • zmiany miejsca pracy
  • przebywania na bezrobociu
  • przejścia na emeryturę, rentę,
  • zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej
  • ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji
  • zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa
  • ukończenia kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających – należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu
  • ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo – należy dostarczyć dyplom ich ukończenia
  • uzyskania stopni i tytułów naukowych – należy dostarczyć dyplom ich nadania.