PRAKTYKI ZAWODOWE PIELĘGNIAREK / POŁOŻNYCH

Zgodnie z wprowadzeniem zmian w ustawie o działalności leczniczej
(Dz .U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Pielęgniarki/Położne wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej
zobowiązane są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie
do dnia 31 grudnia 2012 r.
dokonując zmian wpisów w rejestrze.
Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat

Wnioski do pobrania w zakładce: druki do pobrania.

W dniu 1 października 2012 r. został uruchomiony nowy internetowy serwis edukacyjny pod adresem www.edukacjapacjenta.pl którego adresatem są pielęgniarki i położne na co dzień edukujące pacjentów z zakresu Pediatrii (m.in. szczepień, dermatologii, higieny i opieki nad noworodkiem, prawidłowego odżywiania dziecka itp.) na terenie całego kraju. więcej…

– Instrukcja logowania do serwisu


„Projekt edukacja – Więcej informacji o projekcie”

„Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że razem z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych organizuje dla młodzieży w wieku 13-18 lat, ogólnopolski konkurs literacki „Pielęgniarka i położna wczoraj i dziś”. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038),
pielęgniarki i położne mają
OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie:

  • zmiany adresu zamieszkania
  • zmiany miejsca pracy
  • przebywania na bezrobociu
  • przejścia na emeryturę, rentę,
  • zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej
  • ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji
  • zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa
  • ukończenia kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających – należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu
  • ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo – należy dostarczyć dyplom ich ukończenia
  • uzyskania stopni i tytułów naukowych – należy dostarczyć dyplom ich nadania.

„Informacja o zmianie art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr. 164. Poz. 1027 ze zm.)”

„Odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację Posła Na Sejm RP Pana Maksa Kraczkowskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie Wniosku nr 3 XXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego delegatów OIPiP z siedzibą Pile”
„Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację Posła Na Sejm RP Pani Marii Małgorzaty Janyski z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie Wniosku nr 3 XXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego delegatów OIPiP z siedzibą Pile”

005
piachy
LOGO2 Kopia
logo geovita nowe ok
AVIVA