Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, kierowane do…

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, kierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wykreślenia Hydroxyethylamylum ze składu zestawu przeciwstrząsowego