Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowane do…

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowane do Przewodniczącej ORPiP w Częstochowie w sprawie sfałszowanych dokumentów.