Pismo Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych oraz…

Pismo Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z prośbą o pomoc w celu sfinansowania projektu i wykonania relikwiarza Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej