Pismo od Sekretarza Stanu

Pismo od Sekretarza Stanu przy Ministerstwie Zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko w sprawie aktualizacji danych w okręgowych rejestrach