Odpowiedź na pismo dotyczące wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia

Odpowiedź na pismo dotyczące wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą