Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie…