Korespondencja w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowotnych u pacjenta z covid-19, w zakresie przewożenia odpadów medycznych.