Interpelacja Senatora RP Mieczysława Augustyna dotycząca…