Interpelacja Posła na Sejm RP Błażeja Łukasza Pardy dotycząca…