Kategoria: aktualności

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych.

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Stanowisko nr 41

Stanowisko nr 41 z dnia 15 października 2020 r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych

Stanowisko nr 39

Stanowisko nr 39 z dnia 15 października 2020 r. Naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii oraz kosmetologii estetycznej oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisach regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek poprzez wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia umożliwiającej pielęgniarce nabyć w/w uprawnienia

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: przywrócenia zasiłku chorobowego w miesięcznym wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku dla pielęgniarek i położnych w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji domowej wynikających z pozostawaniem w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19

Opinia prawna ws. zatrudniania pielęgniarki przez indywidualną praktykę lekarską

Opinia prawna ws. zatrudniania pielęgniarki przez indywidualną praktykę lekarską

Dla młodej mamy

Pismo MZ dotyczące nieaktualnego wzoru zaświadczenia, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką. Wzór zaświadczenia lekarskiego/wystawionego przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie realizacji przez położne POZ zleceń u pacjentek po operacjach ginekologicznych