Stanowisko nr 41

Stanowisko nr 41 z dnia 15 października 2020 r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych