Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: przywrócenia zasiłku chorobowego w miesięcznym wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku dla pielęgniarek i położnych w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji domowej wynikających z pozostawaniem w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19