Badania ankietowe

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badań ankietowych dotyczących samodzielności zawodowej i funkcjonowania w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarek i położnych rodzinnych.
Linki do kwestionariuszy badań:
– Samodzielność zawodowa pielęgniarek rodzinnych
– Samodzielność zawodowa położnych rodzinnych

Z poważaniem
mgr Katarzyna Kęcka
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego