Ocena rozwoju dziecka jako działania profilaktyczne pielęgniarki