Autor: Natalia Korta

Instrukcja pobrania mPWZ w aplikacji mObywatel

Instrukcja pobrania mPWZ w aplikacji mObywatel >>>

Sprawozdanie XXXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego Delegatów OIPiP z siedzibą w Pile

Sprawozdanie XXXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego Delegatów OIPiP z siedzibą w Pile SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PILE APELE XXXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – BUDŻETOWEGO: Apel nr 1 w sprawie: wzrostu stawki kapitacyjnej na ucznia w medycynie szkolnej. Apel nr 2 w sprawie: dostępności pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówkachoświatowo – wychowawczych.

.

Gdy w gabinet gov nie widać uprawnień pielęgniarki/położnej

Uzyskanie dostępu do aplikacji – najczęściej zadawane pytania 1. Jestem właścicielem podmiotu leczniczego. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl? W celu uzyskania dostępu do aplikacji przez podmiot leczniczy wykonaj następujące kroki: Zaloguj się do systemu RPWDL rpwdl.ezdrowie.gov.pl Złóż wniosek o podłączenie do systemu P1 Wynik realizacji wniosku dostępny będzie w RPWDL. Dodatkowo, w…
Dowiedz się więcej

Komunikatu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Komunikatu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ocena przygotowania pracowników ochrony zdrowia w Polsce do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy – ankieta

Szanowni Państwo, Zwracamy się do państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.  Celem jest poznanie stopnia przygotowania pracowników ochrony zdrowia do udzielania opieki osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy seksualnej oraz przemocy ze względu na płeć. Odpowiedzi i informacje udzielone w niniejszym kwestionariuszu pomogą WHO ustalić, jakiego wsparcia potrzebują pracownicy ochrony zdrowia, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby…
Dowiedz się więcej