Autor: Natalia Korta

.

Sprawozdanie z XXXIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile

Sprawozdanie z XXXIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile.

Bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Dokumenty zgłoszeniowe:  1. Formularz zgłoszeniowy 2. Oświadczenie Uczestnika 3. Zgoda

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż pojawił się nowy raport nt. opieki koordynowanej w POZ

Dokumenty te dostępne są pod linkiem: https://blog.osoz.pl/opieka_koordynowana, przedstawia ścieżkę obsługi pacjenta oraz praktyczne informacje dla placówek POZ.

Zbiórka pieniężna na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie

Samorządy zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prowadzą zbiórkę pieniężną na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Centralny Szpital Miejski w Izium był największą placówką medyczną w okupowanym obwodzie charkowskim. Podczas zdobywania miasta przez wojska rosyjskie zniszczono cztery bloki operacyjne i intensywnej terapii, zniszczono lub skradziono sprzęt medyczny. Obecnie instytucja pracuje na 10%…
Przeczytaj więcej