Autor: Natalia Korta

Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego

Dokumenty zgłoszeniowe: 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Ksero „Prawa Wykonywania Zawodu”

Bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Dokumenty zgłoszeniowe:  1. Formularz zgłoszeniowy 2. Oświadczenie Uczestnika 3. Zgoda

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. WYNAGRODZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PO 1 LIPCA 2022

1. Kto może być objęty ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych? Przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (dalej jako „Ustawa”) stosuje się do wszystkich pielęgniarek i położnych zatrudnionych…
Przeczytaj więcej

Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r.

 Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r. 

ZOFIA MAŁAS O NOWYM WZORZE PWZ

ZOFIA MAŁAS O NOWYM WZORZE PWZ Wprowadzenie nowego wzoru dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu wynika z konieczności dostosowania ich formy do współczesnych standardów zabezpieczania dokumentów przed podrobieniem. Nośnikiem nowego PWZ będzie karta poliwęglanowa, wymiarami zbliżona do dowodu osobistego. Nowy wzór PWZ będzie wydawany absolwentom pielęgniarstwa i położnictwa, którym wydano dyplomy po 11 lipca 2022 r.…
Przeczytaj więcej

Uwaga! Zarzadzanie nr 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2022 w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (dotyczy pielęgniarek i położnych POZ

Uwaga! Zarzadzanie nr 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2022 w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (dotyczy pielęgniarek i położnych POZ)

Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki – Biotrakson (Ceftriaxonum).

Szanowni Państwo, 13 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki. Chodzi o Biotrakson (Ceftriaxonum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 2 g; (Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdańsk), który został wydany już pacjentom. numer serii: 25020921A…
Przeczytaj więcej

WAŻNE !!! Dotyczy terminu do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przez osoby wykonujące zawody medyczne

Szanowni Państwo, na prośbę Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przekazujemy w załączeniu komunikat Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 19 stycznia br., znak: DPP4.861.1.2022 dotyczący terminu do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przez osoby wykonujące zawody medyczne >>>