Autor: Natalia Korta

STANOWISKO Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie tajemnicy zawodowej

STANOWISKO Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie tajemnicy zawodowej >>>

Bezpłatny kurs „Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2”

Rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego nt. kursu >>>

Artykuł dr n. o zdr. Marioli Rybki, Konsultant krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej „Zasady opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta przewlekle chorego, niesamodzielnego oraz długotrwale unieruchomionego w opiece długoterminowej”

Zasady opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta przewlekle chorego, niesamodzielnego oraz długotrwale unieruchomionego w opiece długoterminowej Intensywny rozwój opieki medycznej wpłynął na obniżenie poziomu śmiertelności, a choroby sklasyfikowane jako wysoce śmiertelne stały się chorobami przewlekłymi. Stan zdrowia uzależniony jest w znacznym stopniu od stylu życia, dostępności do usług medyczno-rehabilitacyjnych oraz czynników ekonomicznych, socjalnych. Wskaźniki demograficzne dotyczące osób…
Przeczytaj więcej

STANOWISKO W SPRAWIE WYSTAWIANIA E-ZLECEŃ OD 1 LIPCA 2023 R.

STANOWISKO W SPRAWIE WYSTAWIANIA E-ZLECEŃ OD 1 LIPCA 2023 R.

WAŻNE!!! Zmiana sposobu logowania do systemu RPWDL

Szanowni Państwo, 12 lipca zmieni się sposób logowania do systemu RPWDL na taki, który będzie wykorzystywał wyłącznie system login.gov.pl. By od 12 lipca mieć nadal dostęp do RPWDL, prosimy sprawdzić już teraz, czy mogą Państwo logować się przez login.gov.pl. Logowanie przez system login.gov.pl możliwe jest na trzy sposoby: przez profil zaufany, za pomocą mojeID, czyli…
Przeczytaj więcej

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Stanowisko nr 1Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnychz dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 7 lipca 2023 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e-Zdrowia (CeZ) wypełnionego formularza ankietowego dot. badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniach 5 czerwca, 14 czerwca oraz 20 czerwca br. na swoje skrzynki e-mail podane w…
Przeczytaj więcej