Podziękowanie dla Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego