Podziękowanie dla Posła na Sejm RP Grzegorza Piechowiaka