Zdanie odrębne Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w związku z…