WAŻNE: Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej