WAŻNE: Opinia prawna dotycząca stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia…