Ważne! Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z udziałem w kursach szkoleniowych refundowanych przez Izbę

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku sporządzania przez Izbę informacji 
PIT-8C członkom samorządu, którzy otrzymali dofinansowanie udziału w kursach szkoleniowych uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą 
w Pile zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w powyższym zakresie.

Zgodnie z otrzymaną Interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 
25.06.2018 r. sygnatura: 0112-KDIL3-1.4011.266.2018.1.AG OIPiP nie musi już wystawiać informacji PIT-8C za uzyskaną refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Pielęgniarki bądź położne, które do tej pory korzystały z dofinansowania i zapłaciły podatek dochodowy z PIT-8C w zeznaniach rocznych mogą dokonać korekty swojego rozliczenia 
5 lat wstecz,
 tj. do roku 2012.

Aby uzyskać zwrot podatku należy złożyć we właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym:

– KOREKTĘ ROZLICZENIA ROCZNEGO (PIT-36 lub PIT-37) razem z WNIOSKIEM 
O STWIERDZENIE NADPŁATY PODATKU według wzoru (pobierz)

Informujemy, iż OIPiP z siedzibą w Pile nie wystawia korekty PIT-8C za lata poprzednie.