Szkolenia, konferencje, webinaria
Rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego nt. kursu >>>


Dokumenty zgłoszeniowe:

 1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie Uczestnika

3. Zgoda


Instrukcja rejestracji na szkolenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji>>>

Wzrost nakładów na opiekę nad noworodkiem – Nowe taryfy i warunki rozliczania

Wytyczne Kliniczne –

Programy polityki zdrowotnej

Refundacji leków –