System Monitorowania Kształcenia

UWAGA!!!

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH od 1 maja 2017 r.
Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

Szanowni Państwo,

w ślad za komunikatem opublikowanym w dniu 18 marca br. dot. rozpoczętego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) procesu wdrażania nowego narzędzia logowania do systemów/rejestrów medycznych tj. Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ), informujemy, iż na dzień 23 kwietnia br. zaplanowano przeniesienie na e-PLOZ procesu logowania dla Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Zmiana ta została zaplanowana do przeprowadzenia w przerwie technicznej trwającej w godzinach 21.30 – 23.00, co związane jest z przerwą w dostępie do systemu.

Powyższe oznacza, że po przeprowadzeniu przedmiotowej zmiany użytkownicy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych będą mieli możliwość logowania do ww. systemu wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PLOZ.

Migracji do nowej platformy e-PLOZ poddane zostaną konta użytkowników SMK natomiast dotychczasowe hasło wykorzystywane przy logowaniu za pośrednictwem platformy P2SA nie zostanie zmigrowane.

W związku z tym każdy z użytkowników SMK, który po zmianie sposobu logowania na e-PLOZ będzie chciał zalogować się do systemu, będzie musiał nadać sobie nowe hasło korzystając z opcji Przypomnij mi hasło / Nie pamiętam hasła.

Od dnia przeniesienia procesu logowania ww. systemów na e-PLOZ nie możliwe będzie również logowanie do systemu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w terminie późniejszym w ramach kolejnych prac rozwojowych nad e-PLOZ.

W celu ułatwienia przejścia przez proces zmian, na stronie logowania e-PLOZ: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/ opublikowany został dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz instrukcja, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez proces logowania.

Informujemy jednocześnie, że CSIOZ dokłada wszelkich starań, żeby proces zmiany systemu logowania przebiegł sprawnie.

Pozdrawiamy Zespół

logo

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


Komunikat SMK  (System Monitorowania Kształcenia)

W przypadku, gdy we wniosku nie zamierzasz skorzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – to należy wybrać wersję „papierową” (do zaznaczenia w rejestrze SMK).
Wybierając  wersję papierową – konieczne są niezbędne dodatkowe czynności. Konieczne jest  wydrukowanie  swojego wypełnionego wniosku i przyniesienie osobiście do siedziby OIPiP.

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 457 oraz mailowo: smk‑serwis@cez.gov.pl .