„Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych…

„Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 25 października 2013 r. skierowane do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków kontraktów w pielęgniarskiej opiece długoterminowej”