Stanowisko nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica