spotkanie Dyrektor Departamentu Zdrowia i Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki, z Przewodniczącym ORPiP w Pile, oraz Wiceprzewodniczącym ORPiP w Pile

um

Dnia 15 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektor Departamentu Zdrowia  – Marleny Sierszchulskiej i Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki – Doroty Kinal z Przewodniczącycm ORPiP w Pile – Marcinem Michlewiczem oraz Wiceprzewodniczącym ORPiP w Pile – Tomaszem Baranem. Przedmiotem spotkania było omówienie ogólnej sytuacji w zakresie zabezpieczenia w świadczenia pielęgniarskie mieszkańców Wielkopolski. Strony wspólnie zadeklarowały podjęcie działań zwiększających możliwość kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Dodatkowo rozważono również możliwość podjęcia działań organizacyjnych mających na celu zwiększenie liczby absolwentów opiekunów medycznych.
Spotkanie przebiegło w miłej i partnerskiej atmosferze.