Przedstawiciele Okręgowej Rady odpowiedzialni za odbiór mandatów dla delegatów XXXI Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego