Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia…