Praktyki Zawodowe – Pismo w sprawie nowego okresu sprawozdawczego znak WS.64.3.2023