Podziękowanie dla Pana Eligiusza Komarowskiego – Starosty Pilskiego