Pismo w sprawie przeznaczenia środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych…