Pismo w sprawie poprawy sytuacji płacowej pielęgniarek i położnych…