Pismo Rzecznika Praw Pacjenta o podjętych działaniach systemowych dotyczących…