Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń opieki długoterminowej domowej