Opinia Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia dotycząca…

Opinia Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia dotycząca podawania w warunkach domowych produktów leczniczych zakwalifikowanych do kategori dostępności – Lz.