Ogłoszenie Wicewojewody Wielkopolskiego w sprawie powołania konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych