Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017 r. przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Panią Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko