Notatka p. Hanny Jakubowskiej

Notatka p. Hanny Jakubowskiej ze szkolenia nt. „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pielęgniarek i położnych środowiskowych oraz pielęgniarek pediatrycznych”.