Interpretacja przepisów dotyczących uaktualniania wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących dziłalność leczniczą