Na prośbę Konsultanta Wojewódzkiego w dz. Pielęgniarstwa zamieszczamy informację dotyczącą kwestii bezpieczeństwa stosowania roztworów hydroksyetyloskrobii.