Korespondencja NIPiP i ministerstwa zdrowia dotycząca ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników w podmiotach leczniczych i związanych z tym zmianami wynagrodzeń