Informacja

Informacja na temat projektu systemowego „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” realizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ze środków UE – więcej na stronie
http://www.geriatria.ckppip.edu.pl