Gratulacje dla Pani Ewy Gurda

Gratulacje dla Pani Ewy Gurda z okazji wyboru na Radną Rady Powiatu w Pile